У цэнтры увагi — сацыяльная сфера

e5aade6a62beПрацоуныя адносiны, уладкаванне на работу ва установы сацыяльнай сферы, аказанне паслуг у сацыяльных установах i нават праблемы добраупарадкавання — вось толькi некаторыя з пытанняу, з якiмi кабрынчане i прадстаўнікі КПООО «БелАПДІіМІ»  прыйшлi на асабiсты прыём да намеснiка мiнicтpa працы i сацыяльнай абароны Аляксандра Румака, якi адбыуся нядауна у райвыканкаме. Разам з намеснiкам мiнicтpa удзел у прыёме прынялi старшыня камiтэта па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне аблвыканкама Mixaiл Аксяневiч, а таксама начальнiк упраулення па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне райвыканкама Мiкалай Якаучук.
— Практыка асабiстых прыёмау для мяне — гэта перш за усё магчымасць на уласныя вочы даведацца, як ажыццяуляецца выкананне сацыяльнага заканадауства на месцах, — расказвае Аляксандр Румак. — Гэта — своеасаблiвы практычны вопыт, якi дазваляе ацанiць правiльнасць прынятых рашэняу — i убачыць, як яны працуюць. Сiстэма сацыяльнай падтрымкi сёння ахоплiвае вельмi вялiкую колькасць грамадзян, але трэба адзначыць, што гэтая сiстэма не з’яуляецца статычнай i знаходзiцца у пастаянным развiццi i часта менавiта выязныя асабiстыя прыёмы дазваляюць выявiць новыя вострыя пытаннi — i новыя катэгорыi грамадзян, якiм гэтая падтрымка патрэбна.
У прыватнасцi, у ходзе прыёму была узнята тэма iнвалiдау, якiя па медыцынскiх паказчыках не могуць атрымлiваць адпаведнае абслугоуванне у аддзяленнях дзённага знаходжання, — гаворка iдзе пра людзей з цяжюмi формамi захворванняу, у тым лiку пcixiчнaга характару. Намеснiк мiнicтpa адзначыу важнасць гэтага пытання i падкрэслiу, што Мiнiстэрства будзе распрацоуваць найбольш эфектыунае вырашэнне гэтай праблемы — вiдавочна, што дапамога патрэбна як самiм такiм iнвалiдам, так i ix сем’ям.
Пасля заканчэння прыёму, калi усе яго наведвальнiкi атрымалi на свае пытаннi кампетэнтныя адказы, Аляксандр Румак i Mixaiл Аксяневiч наведалi некаторыя сацыяльныя аб’екты Кобрыншчыны — у прыватнасцi Кобрынскi тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоування насельнiцтва i яго адцзяленнi, а таксама Кобрынскi пcixaнeyралагiчны дом-iнтэрнат. Як адзначыу Аляксандр Румак, работа сацыяльнай сферы у нас наладжана на належным узроунi — а Кобрынскi раён па распаусюджваннi новых форм сацыяльнага абслугоування насельнiцтва, без перабольшання, можна назваць адным з перадавых у Брэсцкай вобласцi .

 Дзмiтрый Бялоу,
газета «Кобрынскi веснiк»

Материалы по теме:

Новые возможности
Человек с инвалидностью, как и любой другой, мечтает быть независимым и востребованный обществом. УП «Моя перспектива»  на рынке труда в городе Лунинце 7 лет. Учредителем ...
Няня под заказ
Появление малыша — серьезное испытание для молодых родителей. Что уж говорить о ситуации, когда мама и папа с инвалидностью II группы! В Пуховичском районе ...
Cемейный клуб «Особое сердце»
Наконец-то открытие! Мы шли к этому целый год! Ровно год назад Мозырской первичной организации было предложено поучаствовать в конкурсе местных инициатив, который проходил в ...
Путешествие в мир полиграфии
Активно продолжается  работа местной инициативы ПО Г. Жлобина  «Если мы едины -проблемы разрешимы!», которая реализуется в рамках проекта « Улучшение доступа к социальным услугам ...
Маленькими шагами к большому мастерству
С апреля месяца  2017 года  на базе УП «Дорога в жизнь» г. Столина в рамках проекта «Улучшение доступа к социальным услугам для людей с ...

Добавить комментарий

ОО «БелАПДИиМИ» © 2017 | При использовании материалов сайта ссылка на http://belapdi.org обязательна!